บัตรกำนัลห้องพัก

ราคา 999 บาท/คืน

รวมอาหารเช้า
  • ใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
  • ต้องแสดงบัตรห้องพักก่อนเข้ารับบริการ (รับเฉพาะบัตรตัวจริงเท่านั้น)
  • บัตรกำนันนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
  • ราคานี้เป็นราคาสุทธิของบัตรกำนัล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว)
  • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก
  • หากลูกค้าไม่มาใช้บริการ บัตรกำนัลนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  • คิดค่าบริการเพิ่ม 300 บาท/ห้อง/คืน ในช่วงการพักระหว่าง 28 ธันวาคม – 4 มกราคม 2564ม 12 – 15 เมษายน 2564

All Promotions